Title1

Title2

Title3

3-2 商品上架

商品圖

 1. A01:https://i.imgur.com/hwvXBjq.png
 2. A02:https://i.imgur.com/baP3yid.png
 3. A03:https://i.imgur.com/nxvlGL1.png
 4. B01:https://i.imgur.com/6iEz9C0.png
 5. B02:https://i.imgur.com/Fn9gu0q.png
 6. C03:https://i.imgur.com/rjyjfv2.png

啟用

 1. 只有啟用的商品,才會出現在「商品訂購」

商品數量

 1. 可銷售的數量,用「|」分隔,例「+1|+2|+5」
 2. 其他數量:讓好友,自行決定購買數量,更新數量後,需要用到一次「推播」

商品圖片

 1. 請將圖片上傳至「https://imgur.com/

商品資訊

 1. 商品的詳細資訊